Putkistovuotojen mittaus ja vikapaikannus

Toteutamme putkistovuotojen ultraäänimittauksia ja vianpaikannuksia kaikkialla Suomessa.

Ultraäänimittauksella selvitämme näkyvissä olevasta paineistetuista putkistosta vuotokohtia esimerkiksi paineilmaputkistoista ja niiden osista. Muita mitattavia aineita voivat olla esimerkiksi argon, helium, typpi, vety tai maakaasu. Mittaukset voidaan suorittaa käytössä olevissa laitteistoissa turvallisesti.

Putkistovuotojen raportointi

Raportoinnissa pystytään arvioimaan vuodon määrä l/min, arvioitu kustannus ylimääräisenä sähkölaskuna €/vuosi ja arvioitu CO2-päästö kg/vuosi. Raporttiin saadaan myös selkeä digitaalinen kuva, missä näkyy korostetusti vuodon tarkka paikka.

Putkistovuotojen vianpaikannus

Kuvauksella saadaan laitteistoista hyvinkin pienet jopa 0,7l/min olevat vuodot paikannettua, tällaiset vuodot poistamalla säästetään energiaa, pienennetään hiilijalanjälkeä ja lisätään laitteistojen elinkaarta.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot
Soita meille